CITIZENS Police Academy

CITIZENS Police Academy

Akademi Lapolis Sitwayen Kreyöl Kou senk semen sa a gen pou objaktif pou ankouraje relason ant depatman polis la ak kominote a. Akademi an pral kouvri: Envestigasyon Kriminèl Senaryo entèaktif: Inite Sen Krim Afe Enten 4K similate E plis KATYE JEWO LAPOLIS ORLANDO...

Please fill the required fields*