2024 Induction Ceremony Speech from President Jean Perpillant Jr.

2024 Induction Ceremony Speech from President Jean Perpillant Jr.

As I stand before you today, newly appointed as Chairman of the Board of Directors and President of GHACC, I am filled with a profound sense of honor and responsibility. This moment, this ceremony, is not just about the roles we assume; it’s a celebration of...
CITIZENS Police Academy

CITIZENS Police Academy

Akademi Lapolis Sitwayen Kreyöl Kou senk semen sa a gen pou objaktif pou ankouraje relason ant depatman polis la ak kominote a. Akademi an pral kouvri: Envestigasyon Kriminèl Senaryo entèaktif: Inite Sen Krim Afe Enten 4K similate E plis KATYE JEWO LAPOLIS ORLANDO...